Kako da tretiraš svoje likove?


Postoji jedan osnovni nivo u pripovedanju koji moramo da zadovoljimo bez obzira na to da li smo zagovornici onog stanovišta da za priču i pripovedanje postoje pravila ili pak mislimo da ne. To je bazičan materijalni, logički nivo koji mora biti zadovoljen. Još je Aristotel u svojoj Poetici rekao da zapravo priča (on je govorio o dramskim tekstovima ali se dosta toga može preneti naravno na prozni tekst pa tu knjigu uzimamo kao jedan od prvih udžbenika pisanja) mora biti verovatna i moguća. Nigde ne pominje istinitost priče kao kriterijum, a mi vrlo često posežemo upravo za tim kriterijumom u želji da damo kredibilitet našoj priči. Međutim, nikoga ne zanima da li se to o čemu vi pišete zaista desilo ili ne. Postoji more napisanih priča, romana koje se jesu desile ali su napisane na takav način da niko živi ne veruje da se to dogodilo. S druge strane mnoge izmaštane priče su priče u koje veruijemo, za koje mislimo da su se dogodile samo zato što su napisane na taj verovatan i mogući način. Dakle, vaša priča najpre mora da bude logična.

  1. Ukoliko vaši likovi u jednom trenutku imaju trideset godina a posle pet stranica napišete da imaju četrdeset, na tih pet stranica morate da opravdate taj protok vremena ukoliko je to zaista moguće; ako pak nije nemojte da napravite takvu materijalnu grešku.
  2. Ukoliko se vaši likovi nalaze na mestu gde nema hrane a radnja se tamo dešava duži vremenski period vi morate da nam opravdate na koji način se vaši likovi hrane. To nije nešto što će učiniti vašu priču visoko umetničkim delom ali će učiniti da ona bude logična i da uopšte dođe do razmatranja da li ono dalje što pišete ima neku umetničku vrednost. 
  3. Kada je u pitanju sve ono što materijalni i fizički svet podrazumeva, dakle, odevanje, enterijer, pa i eksterijer ukoliko je u pitanju neko specifično doba, ukoliko nije trenutak savremen i aktuelan, uz pomoć tih fizičkih atributa i tog materijalnog nivoa može se dočarati atmosfera. S tim u vezi, mora se biti dosledan tom vremenu o kom se piše.

Dok pišete, uvek imajte na pameti da svoje likove morate da nahranite i da ih odvedete u toalet - onda je mnogo manja verovatnoća da će vam neke logičke vrednosti proći pored pera, odnosno pored tipki, jer često se dešava da čak ni urednici ne uspeju da detektuju neku materijalnu grešku pa tekst izađe, dođe do čitaoca i onda čitaoci upućuju na neke stvari koje su vrlo očigledne. Može se desiti da ni ne daju šansu uopšte vašem tekstu da dođe do drugih nivoa o kojima ste vi razmišljali nemisleći na ovaj bazični nivo, neophodan da jedna priča uopšte zadobije status priče.


Najvažnije je da te, kao i sve druge odrednice karaktera, budu u funkciji priče.

Ukoliko želiš pomoć u procesu kreiranja romana, prijavi se OVDE na edukativni program Napiši roman. Ili mi piši u KONTAKT


Poslušaj ovaj tekst u videu: