Koja struktura najviše doprinosi tvojoj priči?Strukturu u priči bukvalno treba posmatrati kao tačnu formulu, koja, ako je pravilno upotrebimo, čini našu priču na pola gotovom i što je najvažnije – zasigurno dobrom.

Međutim, sam pojam često nas podseća na nešto što nema veze sa umetnošću i kreativnošću pa pokušavamo da je izbegnemo, ni ne probajući svesno da je upotrebljavamo.

Struktura nam, dakle, govori u kom momentu i šta o radnji i karakterima da pripovedamo da bi naša priča bila dobra. Tako, ukoliko pravilno pripovedamo elemente, naša priča nekom može ili ne mora da se sviđa ali ne može da ne bude dobra.

Herojsko putovanje, kao struktura koja podrazumeva - jedan lik kreće u neku avanturu ili zadatak, prevazilazi prepreke i biva transformisan, često se uzima kao nešto što postoji samo za sebe tek u nekim pričama. Međutim, najčešće je baš ona imanentna svakoj priči, s tim što je u nekima više u nekima manje naglašena.

U kojoj god meri da je naglašena u tvojoj priči, značajno će doprineti ukoliko svesno i kako treba njome barataš. Ovaj „templejt“ popularizovao je Džozef Kembel knjigom „Heroj sa hiljadu lica“ (1949.)

Heroj napušta poznato okruženje, namerno zato što mora ili je samo ohrabren, zatim u drugom i drugačijem okruženju doživljava inicijaciju tako što prevazilazi prepreke, i, preobražen, vraća se u okruženje iz kojeg je pošao, koje je sad drugačije jer je i on drugačiji.

U toj knjizi Kembel je naveo 17 nivoa putem kojih, sasvim sigurno svi likovi u svim pričama, prođu, neki kroz sve, neki kroz određene ali su, u svakoj priči, neizostavni.

Nekoliko decenija kasnije, scenarista Kristofer Fogler, 17 nivoa sveo je na 12.12 koraka herojskog putovanja


  1. Svet iz kog polazi

Pre nego što ode u drugi svet moramo da vidimo šta je i zbog čega nagnalo ili nateralo heroja da se uopšte uputi na putovanje. Hoćemo da vidimo svakodnevicu zbog koje ćemo se poistovetiti sa njim ali neka što pre krene na put jer, ako se sa njim poistovetimo, jedva čekamo da vidimo šta će ga na putu snaći.

    2.   Poziv u avanturu

Problem ili izazazov zbog kog mora da napusti dotadašnji svet.

    3.   Odbijanje poziva

Zbog nesigurnosti ili razloga koji ti kreiraš, na primer junak ti je naprosto lenj a lenj je jer ga okruženje tako formiralo, heroj okleva da krene u avanturu.

    4.   Susret sa mentorom

Mentor može biti starija osoba, prijatelj ili objekat kao što je mapa ili pismo. Ko god bio, pomaže heroju na putovanju bilo tako što ga inspiriše ili što ga navodi na pravi smer.

    5.   Prelazak prvog praga

Ovo je poslednji korak prvog nivoa – napuštanja poznatog okruženja, heroj zakoračuje u avanturu bez mogućnosti povratka.

Do ove tačke moramo da znamo – zašto je heroju važno da obavi zadatak na koji je krenuo? Šta je ulog, šta je glavni motiv?

Dolazimo do faze inicijacije. Heroj je fokusiran ali nailazi na prve prepreke, sreće neprijatelje i biva primoran da sagradi saveze. Šta uči u prvoj fazi inicijacije?

    6.   Testovi, savezi i neprijatelji

Prvi test sa kojim je suočen heroj ne polaže ali transformacija počinje. Da li će uspeti da ispuni zadatak?

    7.   Prilaz najdubljoj pećini

Heroj prilazi opasnosti, često skrivenoj, nekada pre mentalnoj nego fizičkoj. Mora se suočiti sa najdubljim strahovima, a čak razmišlja i da odustane. Da bi pronašao hrabrost, zagleda se duboko u sebe.

    7.   Iskušenje

Najmračniji momenti i najveći izazov do sad. U borbi za život, mora pronaći način da izdrži do kraja. Ovde je klimaks priče ili faze inicijacije.

    8.   Nagrada

Kakva je nagrada zavisi od priče. U svakom slučaju, transformacija je postignuta.

    9.   Put nazad

Dok se vraća kući, shvata da bitka nije gotova – heroj snosi posledice ponašanja iz faze inicijacije. Suočava se sa konačnim preprekama.

    10.   Vaskrsavanje

Ovde se heroj suočava sa poslednjim izazovom, možda i sa smrću.

    11.   Povratak sa eliksirom

Napokon se vraća odakle je krenuo, samo stvari više nisu iste. Putovanje sa kojeg se heroj vratio, utiče na celokupan dalji život.

Bilo da je tvoja priča fokusirana na zaplet ili na likove, iskoristi ovaj nepogrešivi templejt da je učiniš dobrom za sebe i za čitaoce.


Ukoliko želiš pomoć u procesu kreiranja romana, prijavi se OVDE na edukativni program Napiši roman. Ili mi piši u KONTAKT
Poslušaj ovaj tekst na linku: