Kako da poboljšaš stil pisanja?


Stil je element priče o kom možda imamo najmanje literature. Tako, ukoliko vas zanima literatura o drugim elementima priče možete pogledati OVAJ VIDEO, ali skoro ni u jednoj od knjiga koje sam tamo navela se ne pominje stil. I dalje je uvreženo, naročito na našim prostorima, mišljenje da je stil element koji je najviše podvrgnut prirodnom talentu za pisanje. I kada pitate na koji način možete da utičete na svoj stil, uglavnom ćete dobiti odgovor da bi trebalo da čitate što više dobrih pisaca.

Mislim da je to način koji je moguć, radi, ali je za to potreban dugi niz godina. Takođe,  nije sigurno da li ćete tim načinom uspeti jer kako da znate na šta bi trebalo da se fokusirate ukoliko čak ni u teoriji ne znate šta je ono što je dobro u jednoj priči, a šta nije, ukoliko kroz praksu niste iskusili na šta bi trebalo da obratite pažnju i tako na jedan svestan način da usvojite znanje o pisanju, odnosno o stilu pisanja.

Stil, takođe, podrazumeva neka pravila i zakonitosti a kojih se, oni koji dobar stil gaje, drže. O tim načinima najviše sam učila van institucija tako što sam pisala sa raznim profesorima pisanja. Na tim edukacijama sam najviše učila o stilu jer druga znanja nisu bila sistematizovana, znanja koja bi mi uštedela godine i godine rada i muke prilikom pisanja. Ovde su samo neka od tih takoreći pravila dobrog stila kada govorimo o stilu pisanja. Na svojim programima pisanja stilom se bavim kada radimo drugu ruku teksta, pa onda ispravljamo rečenicu po rečenicu.  

PRAVILA DOBROG STILA

  1. Ukoliko želite da vaš stil bude dobar važno je da svesnujete dok pišete. U tekstu su nepoželjne komplikovane i konfuzne rečenice, to je nešto u šta vrlo često zapadate misleći da ćete tako postići da vaša priča bude kvalitetnija, ali verujte mi da će vam priča biti loša ukoliko ono što hoćete da kažete tom jednom rečenicom mi ne razumemo. Dakle, nemojte pokušavati da zadivite čitaoca, pokušajte da napišete priču tako da on razume šta ste hteli da kažete.
  2. Jedna od odlika dobrog stila je i ekonomija reči. Ovo podrazumeva da se koristi najmanji moguć broj reči. U svakodnevnom govoru, naravno, nemamo potrebu za ekonomijom reči i onda svakodnevni govor unosimo u nešto što bi trebalo da bude književni i umetnički jezik pa umesto da kažemo “zažmurela”, kažemo “zatvorila oči”. I sada na ovom jednom primeru to može da izgleda kao da nije velika stvar, i naravno da nije ako imate jako dobru priču, ako priča na svim nivoima funkcioniše to neće biti nešto što će upropastiti priču. Ali kada imate 180 000 karaktera, onda to prečišćavanje vodi vašu pričui na jedan drugi nivo.  
  3. Obavezno vodite računa i da li vaši likovi, vaš pripovedač, koriste žargon ili ne, da li koriste naučni jezik ili novinarski, odakle dolaze pa se tim dijalektom izražavaju, dakle, to mora biti dosledno u skladu sa likovima i vašom pričom. Dakle, kako je u jednom delu vaše priče, tako mora biti i u svim delovima.
  4. Dužine rečenica bi bilo dobro, zarad dobre dinamike, smenjivati. Dugačke i složene kombinovati sa kraćim. Naš jezik nije toliko strog po pitanju reda reči u rečenici kao što je npr. nemački, ali postoje određena pravila zbog kojih zvuči bolje i lepše kao što je npr. mesto enklitike u rečenici koja ima svoja pravila gde bi trebalo da stoji. Kada je u pitanju interpunkcija, korišćenje crte, dvotačke, i tačke zareza je nešto što ja aprolutno preporučujem tekst drugačije zvuči kada se ti interpunkcijski znaci upotrebljavaju. Lično sam o tome učila na Karakaševim pričama, mislima da je on majstor interpunkcije i ukoliko vas zanima kako bi trebalo bilo koji od tih znakova koristiti – čitajte njega.
  5. Takođe je u redu da u tekstu smenjujete rečenice koje kazuju i pokazuju. Ja sam neko ko ističe da je u dobrim pričama mnogo važno pokazivati pre nego kazivati – OVDE je TEKST o tome. Smenjivanje rečenica onih koje kazuju i onih koje pokazuju će doprineti da vaša priča bude dobra na više nivoa i strukturalno i stilistički.


Ukoliko želiš pomoć u procesu kreiranja romana, prijavi se OVDE na edukativni program Napiši roman. Ili mi piši u KONTAKT


Poslušaj ovaj tekst u videu: